خبر : قانون جدید تصادف در خیابان تاریک - اسپاد نیوز


رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت گفت: در تصادفاتی که به علت عدم روشنایی معابر رخ دهد، به سازمان…