خبر : تصویر خودروی رئیس سابق محیط زیست دماوند پس از ترور - اسپاد نیوز


رئیس سابق محیط زیست دماوند دیشب به ضرب گلوله افراد ناشناس ترور شد.