خبر : برادر قاضی منصوری: تماس‌های برادرم در روز‌های آخر مانند یک گروگان بود - اسپاد نیوز


برادر قاضی منصوری گفت: متأسفانه تاکنون ابهامات پرونده قتل برادرم برطرف نشده است. یقین داریم، ایشان به جد قصد و تلاش داشت به کشور بازگردد و خودکشی هم نکرده است.