خبر : برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۵دی - اسپاد نیوز


جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه بیست و پنجم دی ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.