خبر : هشدار معاون‌ وزیر بهداشت از بروز پیک کرونا در بهمن ‌و اسفند - اسپاد نیوز


معاون کل وزیر بهداشت گفت: با توجه به فصل، مناسبت‌های پیش رو، انتظارات مردم، وضعیت اقتصادی موجود و عوامل مختلف بروز پیک چهارم در بهمن و اسفند، می‌تواند بسیار شکننده و نگران کننده باشد.