خبر : اردشیر سعدمحمدی سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت شد - اسپاد نیوز


با حکم مهندس «علی‌رضا رزم‌حسینی» وزیر صمت «اردشیر سعدمحمدی» مدیرعامل کنونی شرکت ملی صنایع مس ایران با حفظ سمت سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت شد.