خبر : تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای ساماندهی نیروی انسانی بانک‌های ادغامی - اسپاد نیوز


مدیر عامل بانک سپه گفت:حقوق همکاران عزیز بانکهای ادغامی توسط بانک سپه بطور کامل رعایت خواهد شد.سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعه های ادغامی از ابتدای 1400 یکسان خواهد شد.