خبر : سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان تا 24 سال است - اسپاد نیوز


محدودیتی برای افراد جهت ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1400 از سوی آموزش ‌و پرورش تا 24 سال ایجاد نشده و داوطلبان می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.