خبر : جلب رضایت مردم گام برداشتن برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی است - اسپاد نیوز


قزوین-ایرنا-استاندار قزوین، حفاظت از نظام جمهوری اسلامی را مسئولیت مشترک همه مدیران دانست و گفت: جلب رضایت مندی مردم گام برداشتن در این راه است.