خبر : زبان هنر بهترین وسیله برای ترویج انقلاب و اندیشه های امام و رهبری در جهان - اسپاد نیوز


مدیرکل صدا وسیمای فارس با اشاره به اینکه هنر زبان مشترک انسانهاست گفت: ابزرا هنر بهترین وسیله برای ترویج انقلاب و اندیشه های امام و رهبری در جهان است.