خبر : توقیف 5 شناور متجاوز به آب های ایران - اسپاد نیوز


سردار عبدالله نظرپور اظهار کرد: ماموران ناوگروه شناوری آبادان روز گذشته هنگام گشت زنی دریایی در آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به چهار فروند شناور صیادی مظنون شدند و برای بررسی بیشتر، آنها را متوقف کردند.