خبر : ناکارآمدی مدیران اجحاف در حق انقلاب است - اسپاد نیوز


عضو شورای شهر ساری با تأکید بر شفافیت مالی و اخلاص عمل در مدیران، تصریح کرد: آیا پس از 4 دهه از انقلاب اسلامی روحیه انقلابی گری جوانان 57 درگذر ایام رنگ ازدست‌داده که در برابر این بی‌عدالتی‌ها سکوت اختیار کرده‌اند؟