خبر : مهمان مهم امشب برنامه هفت - اسپاد نیوز


مهران مدیری امشب در برنامه سینمایی «هفت» با اجرای رضا رشیدپور حضور می یابد.