خبر : اختتامیه کنفرانس بین المللی احزاب سیاسی - اسپاد نیوز


کنفرانس بین المللی احزاب سیاسی امروز شنبه با حضور سید حسن خمینی در محل اجلاس سران به کار خود پایان داد.