خبر : دومین روز سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر -1 - اسپاد نیوز


دومین روز سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر در کاخ این جشنواره واقع در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.