خبر : عاقبت بخیری یعنی ملاک وضع کنونی افراد است/ مواظب باشیم از صف انقلابیون به جرگه ضدانقلاب نپیوندیم - اسپاد نیوز


گرفتار آمدن به چرب و شیرین دنیا، منفعت‌طلبی برای خود و اطرافیان، خود را بدهکار انقلاب ندیدن، دوری از مردم و رهبری و تعصب جناحی داشتن موجب خروج تدریجی از ریل انقلاب و سرنگونی به دره ضدانقلاب می‌شود.