خبر : پرسپولیس، 10 امتیاز تا قهرمانی - اسپاد نیوز


پرسپولیس در حال حاضر با 51 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد.