خبر : برخی مدیران فقط پیغام‌رسان هستند!/ در کشور یک دولت رسمی بی پول و چند دولت غیررسمی با پول زیاد وجود دارد! - اسپاد نیوز


سلطانی گفت: برخی مدیران ما تنها پیغام رسان هستند و مشکلات را دریافت و به مدیران بالاتر منتقل می کنند اما مدیران دیگری با تکیه بر توانایی‌های خود مشکل را بررسی و حل می‌کنند.