خبر : سیصد درخت چند صدساله در رونیز استهبان قطع شدند عکس - اسپاد نیوز


درختان چندصدساله در تفرجگاه گردشگری مرغک رونیز در شهرستان استهبان قطع شدند. در گروه های مجازی تعداد درختان قطع شده را 300 اصله درخت عنوان میکنند.