خبر : فاجعه جمعه خونین 17 شهریور 1357 - اسپاد نیوز


دولت شریف امامی سرانجام در شامگاه روز 16 شهریور 1357 در تهران و 11 شهر دیگر اعلام حکومت نظامی کرد، با این اقدام فاجعه جمعه خونین 17 شهریور 1357 در میدان ژاله (شهدا) تهران رقم خورد./عکس: فرهاد خیابانی