خبر : آبرسانی پس از ۳۸ سال؛ قصه بی‌آبی «چاه زبر» و «بن دشت» رو به پایان است - اسپاد نیوز


روستای چاه زبر و بن‌دشت شهرستان زرین دشت پس از ۳۸ سال در مسیر آبرسانی قرار گرفتند.