خبر : تایید انفجار در کشتی «ایران ساویز» در دریای سرخ - اسپاد نیوز


سخنگوی وزارت خارجه گفت: کشتی تجاری ایران با نام ساویز روز سه شنبه ١٧ فروردین حدود ساعت ۶ صبح به وقت…