خبر : واریز یک نوبت اضافی از یارانه کمک معیشتی - اسپاد نیوز


رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود در هیات دولت عنوان کرد: به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور می‌دهم که در…