خبر : واکنش فرزاد حسنی به شایعه مهاجرتش - اسپاد نیوز


فرزاد حسنی شایعات فضای مجازی در خصوص پیوستنش را به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را تکذیب کرد