خبر : کاسبی امارات از تزریق واکسن کرونا - اسپاد نیوز


به تازگی سایت «میدل ایست آی» در گزارشی درباره سفر ثروتمندان ایرانی به خارج از کشور برای تزریق واکسن…