خبر : قرنطینه تهران منتفی است - اسپاد نیوز


استاندار تهران از توقف فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته خبر داد