خبر : جنتی: معلوم نیست مسئولان ناتوانند یا بی‌ اعتنا - اسپاد نیوز


دبیر شورای نگهبان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران‌ کننده…