خبر : جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 19 فروردین 1400 در تمام مقاطع تحصیلی - اسپاد نیوز


جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه های سیما برای روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه اعلام شده است