خبر : فیلم| مسئولان محترم؛ مشارکت اقتصادی کم شده، نه نرخ بیکاری - اسپاد نیوز


طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در زمستان 99 نزدیک به 9.7 درصد بوده و نسبت به سال 98 یک درصد کاهش داشته است.