خبر : اینفوگرافیک |راهکارهای مقابله با اسهال و حالت تهوع ناشی از کرونا - اسپاد نیوز


موز یا سیب پخته برای جلوگیری از اسهال ناشی از کرونا موثر است.