خبر : قیمت تراکتور ۳۰ درصد افزایش یافت - اسپاد نیوز


شرکت تراکتورسازی ایران که عمده تراکتور مصرفی کشاورزان را تولید می کند به یکباره نرخ مصوب فروش محصولات خود را ۳۰ درصد افزایش داد.