خبر : ترکیه بازهم رکورد خود در ابتلای روزانه به کرونا را شکست - اسپاد نیوز