خبر : نمایش نقاشی کمتردیده شده از کاندینسکی در دبی - اسپاد نیوز


تابلو نقاشی از «کاندینسکی» که سال‌ها از نظرها پنهان مانده بود در دوبی به نمایش گذاشته خواهد شد.