خبر : گلایه روحانی از مخالفان دولت : خدا از شما نگذرد - اسپاد نیوز


رییس جمهور گفت: خدا نگذرد از آنان که نگذاشتند روابط ما با برخی همسایگان بهبود یابد.