خبر : افزایش تدریجی دما در بیشتر مناطق کشور - اسپاد نیوز


مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن بیان اینکه روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشور طی…