خبر : مناظره دوم را فقط ۳۲ درصد مردم دیدند - اسپاد نیوز


در حالی که نامزدها همچنان تمام تلاش خود را برای جلب نظر رای دهندگان به شیوه های مختلف به کار گرفته…