خبر : جزئیات فرود اضطراری پرواز تهران - کیش - اسپاد نیوز


برخلاف برخی ادعاهای مطرح‌شده درباره فرود اضطراری یکی از پروازهای امروز تهران - کیش، مدیرکل بررسی…