خبر : اعضای شورای مرکزی نهضت هر خانه یک ستاد «رئیسی» انتخاب شدند - اسپاد نیوز


اعضای شورای مرکزی و سیاست‌گذاری نهضت هر خانه یک ستاد آیت الله رئیسی انتخاب شدند.