خبر : جشنواره کن ۲۰۲۱ فهرست فیلم‌هایش را کامل کرد - اسپاد نیوز


فستیوال فیلم کن با معرفی چند فیلم جدید، فهرست حاضران در بخش‌های مختلف این دوره را کامل کرد.