خبر : دعوت نمایندگان اقلیت‌های دینی ایران به شرکت گسترده مردم در انتخابات - اسپاد نیوز