خبر : رئیسی: دولت نباید کسری بودجه را از طریق بازار سرمایه جبران کند - اسپاد نیوز