خبر : بازار سوت و کور تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری - اسپاد نیوز


با گذشت حدود ۱۵ روز از اعلام نهایی اسامی کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همچنان شاهد بازار کم رونق تبلیغات انتخابانی در سطح شهر تهران هستیم.