خبر : (عکس) زنی که ۱۰ قلو باردار شد - اسپاد نیوز


پنج نوزاد از طریق زایمان طبیعی و پنج نوزاد دیگر از طریق سزارین به دنیا آمده اند.