خبر : ادامه ریاست بان کی‌مون در کمیته اخلاق IOC - اسپاد نیوز


بان کی‌مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد به فعالیتش در کمیته بین‌المللی المپیک ادامه می‌دهد.