خبر : آیین آزادسازی زندانیان مالی در کرمانشاه - اسپاد نیوز


آیین آزادسازی 5 نفر از محکومان مالی توسط بسیج حقوقدانان در کرمانشاه برگزار شد. تا کنون 350 نفر از محکومان مالی توسط بسیج حقوقدانان آزاد شده اند. همچنین مشاوره رایگان حقوقی و ویزیت رایگان پزشکی توسط بسیجیان در زندان مرکزی کرمانشاه انجام می شود.