خبر : ششمین دوره جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران - اسپاد نیوز


اولین روز از ششمین دوره جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران 20 خرداد ماه در پردیس سینمایی ملت برگزارشد .