خبر : بازدید وزیر صمت از کارخانه تولید کولر آبی قلعه گنج - اسپاد نیوز