خبر : از «درخواست تشکیل کابینه جدید توسط احمدشاه قاجار» تا «تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم» - اسپاد نیوز


موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز خرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.