خبر : آخرین وضعیت راه های کشور اعلام شد - اسپاد نیوز


مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت راه‌های کشور در ساعت۱۷ روز ۲۸خرداد ماه سال جاری را اعلام کرد.