خبر : رصدها نشان می‌ دهد که میزان مشارکت خوب بوده است - اسپاد نیوز


دادستان کل کشور گفت: تا به حال که ما رصد می‌کردیم میزان مشارکت خوب بوده است و امیدواریم در ساعات باقی مانده بهتر باشد.